ปณิธานอาจารย์เทพ

เป้าหมายในชีวิตของอาจารย์เทพคือการทำประโยชน์ให้สังคม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเป็นภาคีหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานของ "เครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน" ปีนี้อาจารย์มีอายุ ๖๓ ปี

   
 ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ

 เป่าเทียนเค็กวันเกิด

ชาวเทพธารินทร์จัดงานทำบุญโรงพยาบาลและงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้อาจารย์เทพ โดยช่วงเช้ามีพิธีไหว้สักการะพระภูมิชัยมงคล และทำบุญเลี้ยงพระ ๙ รูป นำโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ช่วงบ่าย ๑๔-๑๕.๓๐ น. งานอวยพรวันเกิด พร้อมพิธีมอบเข็มกลัดที่ระลึกแก่ผู้ที่ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมาครบ ๑๐ ปี

ดิฉันขอนำข้อความบางตอนจากหนังสือปณิธานอาจารย์เทพ ซึ่งทีมงานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ร่วมแรงร่วมใจจัดทำขึ้น เพื่อมอบให้เป็นของขวัญในวาระครบรอบอายุ ๖๐ ปี ของอาจารย์เมื่อปี ๒๕๔๕  มาลงไว้เพื่อให้สมาชิกทราบถึงความตั้งใจของอาจารย์ โดยพิมพ์เป็นตัวอักษรเอนดังต่อไปนี้

อาจารย์เทพจบแพทย์จาก University of Wisconsin Medical School ตอนแรกคิดจะศึกษาต่อด้านโรคไต เพราะขณะนั้นทางการแพทย์ตื่นตัวกันมากในเรื่องของการล้างไต แต่เมื่อกลับมาเมืองไทยเพื่อจัดงานฉลองสมรส ได้ถือโอกาสปรึกษาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและได้ทราบว่าหมอไตนั้นมีแล้ว แต่หมอทางด้านเบาหวานยังมีตำแหน่งว่างอยู่ เมื่ออาจารย์เทพกลับไปสหรัฐอเมริกาจึงได้ติดต่อเข้าฝึกฝนหาความรู้ เตรียมเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่ออย่างจริงจังในโรงพยาบาลของ Harvard Medical School ในเมือง Boston ซึ่งรวมถึง Joslin Clinic อันเป็นสถาบันสอนและสถานที่รักษาโรคเบาหวานที่ทั่วโลกยอมรับ

ที่ Joslin Clinic นั้น บรรยากาศในการดูแลรักษาโรคเบาหวานมีความคึกคักและมีความพร้อมมาก เน้นการให้ความรู้ผู้ป่วย และมีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานบินมาจากทั่วโลกเพื่อมาเข้าชั้นเรียน เพื่อศึกษาเรื่องโรคที่ตนเองเป็นอยู่และวิธีปฏิบัติตนในการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจตามมา

อาจารย์เทพได้คิดไว้ตั้งแต่บัดนั้นว่า วันหนึ่งบ้านเราจะต้องมีสิ่งดีๆ ที่สัมผัสมาทั้งหมดนั้นบ้าง เพื่อผู้ป่วยเบาหวานคนไทยจะได้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับขณะอยู่ต่างประเทศ

อาจารย์เทพกลับมาประเทศไทย ทำงานเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ริเริ่มให้มีการตรวจ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวานและริเริ่มการตรวจระดับฮอร์โมนในเลือดด้วยวิธี Radioimmunoassay เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคทางด้านต่อมไร้ท่ออื่นๆ  แต่ขั้นตอนของราชการไม่เอื้ออำนวยให้กับการทำงานดูแลรักษาดังที่ตั้งใจ อาจารย์เทพจึงก่อตั้งบริษัทเรดิโออิมมูนโนแอสเสย์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า Lab Plus เป็นห้องวิจัยพิเศษเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย มีความคล่องตัวและให้บริการได้ทั่วประเทศ

ต่อมาอาจารย์เทพได้ลาออกจากราชการมาก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์ในปี ๒๕๒๘ ในช่วงแรกนั้นได้เปิดเป็นศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ รับผู้ป่วยค้างคืนได้เพียง ๘ เตียง การลาออกจากราชการก็มีหลายคนไม่เข้าใจ คิดว่าต้องการเงินทอง ไม่ยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติ แต่เหตุผลที่แท้จริงคืออาจารย์เทพเห็นว่าการที่จะสร้างทีมดูแลรักษาโรคเบาหวานนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยากในระบบราชการ และทำได้ยากหากไม่ได้เป็นเจ้าของสถานพยาบาลนั้นเอง.................

ในปี ๒๕๓๕ เทพธารินทร์ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลเต็มรูปแบบ สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ครบถ้วนและเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เน้นปรัชญา "ให้ความรู้คู่การรักษา" โดยมีหน่วยงานบริการการศึกษาและวิจัยเป็นแกนสำคัญ.........................

เป้าหมายในชีวิตของอาจารย์เทพคือการทำประโยชน์ให้สังคม อาจารย์เทพก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นสถานพยาบาลต้นแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ และครบวงจร .........................

อาจารย์เทพไม่เพียงแต่เป็นคนที่มุ่งมั่นเท่านั้น หากแต่ยังเป็นคนไม่หวั่นไหว มีความอดทน สิ่งใดที่คิดว่าดี ทำถูกต้องแล้ว แม้จะยังมีคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร ยินดีอดทนและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เสมอ...............

อาจารย์เทพยังเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้ง "ชมรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน" ในปี ๒๕๔๒ ปัจจุบันมีฐานะเป็น "สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน" ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่ปลุกกระแสให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และยังตั้ง "มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน" เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วย

วันนี้ พญ.อารยา ทองผิว นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน มาร่วมงานวันเกิดของอาจารย์เทพ พร้อม surprise ด้วยการนำทีมกรรมการสมาคมและทีมแพทย์ของเทพธารินทร์ ร้องเพลง Our (My) heart will go on

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานนั้น อาจารย์เทพต้องการไปให้ถึงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ อาจารย์เดินสายไปบรรยายให้ครูทั่วประเทศฟังถึงปัญหาเด็กอ้วน เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าถ้าเด็กอ้วนจะเกิดโรคเรื้อรังอะไรตามมาบ้าง และยังเดินทางไปบรรยายให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพในที่ต่างๆ ทั่วประเทศเช่นกัน เพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเบาหวาน Metabolic Syndrome โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์เทพกล่าวแก่ผู้มาร่วมงานวันนี้ว่า "การทำงานต้องเพื่อเป้า ไม่ใช่เพื่อหน้า ไม่ใช่เพื่อหัวโขน...ต้องทำงานด้วยใจและมีความจริงใจให้แก่กัน"

ในนามของสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลให้อาจารย์เทพและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทำงานบรรลุเป้าหมายที่อาจารย์ตั้งไว้

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

 
 พญ.อารยา ทองผิว นำทีมร้องเพลงอวยพรให้อาจารย์เทพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (3)

นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 
เรียนอาจารย์เทพ หิมะทองคำ ด้วยความเคารพ เนื่องในวันคล้ายวันครบบวันเกิดของท่านอาจารย์ ผมขออารธนาสิ่งศักด ิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงปกป้องคุ้มครองท่านอาจารย์และครอบครัวให้มีความ สุขและสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปครับ ด้วยความเคารพ นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย Nurse Educator
วิจารณ์ พานิช
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ฝาก Happy Birthday ย้อนหลัง  แด่ อาจารย์เทพ ด้วยครับ   ขอให้อาจารย์มีสุขภาพดี   ทำประโยชน์ให้สังคมได้อีกยาวนาน

วิจารณ์

ชาตรี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เพียงได้อ่านก็เกิดปิติแล้วครับ ขอกราบอวยพรวันเกิดท่านอาจารย์ และกราบปณิธานอันสูงส่งของท่าน

ชาตรี เจริญศิริ รพ.น่าน