เชิดชูคนดี ตำบลกะหรอ นายสมศักดิ์ สาริกา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

ทีมวิจัย มวล.โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องขอแสดงชื่นชมและยินดี กับ นายสมศักดิ์ สาริกา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ เป็นอย่างมาก 

ที่ได้รับรางวัลผู้ " ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น " ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ของตำบลกะหรอ ที่มีบุคลที่เก่ง และตั้งใจพัฒนาชุมชนตลอดมา นับว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ประชาชนคนธรรมดาได้โอกาสได้เข้าเฝ้าและได้รับพระทานเข็มและใบประกาศจากพระหัตของพระองค์ท่าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)