เราทำอะไรไปบ้าง รู้สึกตัวบ้างหรือเปล่า ทั้งด้านการกระทำ ความคิด หรือความสำนึก จิตหรือใจของเราสั่งให้ทำ