เรียนEnglish กับ Dr.Janet & Mr.Gary Worthington

Dr.Janet & Mr.Gary

      สพท.อด.3 ร่วมกับสโมสรโรตารี่หมากแข้งอุดรธานี และสโมสรโรตารี่สากลประเทศสหรัฐอเมริกา Dr.Janet & Mr.Gary  Worthington จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2 )ในการศึกษา 2549 ดังนี้

      1. อบรมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 70 คนในระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2549-1พฤษภาคม 2549 ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา และ Interresource Hotel

      2. อบรมครูภาษาอังกฤษระดับสูง (Advance)กับอาสาสมัครจากโรตารี่สากล สหรัฐอเมริกา Dr.Janet & Mr.Gary  Worthington ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2549   ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา

      3. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับข้ราชการและเจ้าหน้าที่ สพท.อด.3 ในระหว่างวันที่9-10 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ

      4. จัดอบรมครู และสาธิตการสอนใน การใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศความเห็น (0)