เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

        ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เกิดขึ้นมากมายและไม่มีวันหยุดนิ่ง การที่เราเป็นผู้พัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้าและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้นั้น เราต้องรู้จักพัฒนาและตามให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา

      เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย ทั้งในด้านการศึกษาก็มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ มีการใช้ อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการเช่น ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ คือจะดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ก็จะต้องชมตามตารางเวลาที่สถานีกำหนดให้ ถ้าผิดเวลาก็ทำให้พลาดรายการไป แต่แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีทีวีออนดีมานด์  คือ เมื่อต้องการชมภาพยนต์เรื่องใดก็เลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หรือเลือกเรียนตามต้องการได้ เรียกว่า เป็นระบบการตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือการทำงาน   ในอนาคตสามารถทำงานแบบทุกเวลา ทุกสถานที่ การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทำให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริงเช่น ระบบประชุมทางวีดิทัศน์ ระบบประชุมผ่านเครือข่าย ระบบการศึกษาบนเครือข่าย เป็นต้นทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก
ความเกี่ยวโยงของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

       การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงหรืออันตรายต่อเราเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงผลดีมากกว่าเสีย ส่วนในการเลือกใช้ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งจะทำให้เทคโนโลยีมีประโยชน์และคุณค่าสูงสุด                                       
      เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่สำคัญในทุกวงการ  จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองและมีแนวโน้มมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสังคมโลกมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า "การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโลกจึงขึ้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศ"และการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีผลในด้านจริยธรรมคุณธรรมของเรา ถ้าเราไม่รู้จักการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางที่ถูกต้อง เทคโนโลยีนั้นจะนำผลเสียต่อเราหรือผู้อื่น หรืออาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตครั้งใหญ่ก็เป็นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดุษฎีความเห็น (1)

ตาม
IP: xxx.175.78.109
เขียนเมื่อ 

ดีนะครับที่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตในอนาคต

ถือว่าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมมากในอนาคตอาจจะป็น(ด.ร)ก็เป็นไปได้

ขอให้สมหวังกับอนาคตนะครับคุณดุษฎี