ความเห็น 970167

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

ตาม
IP: xxx.175.78.109
เขียนเมื่อ 

ดีนะครับที่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตในอนาคต

ถือว่าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมมากในอนาคตอาจจะป็น(ด.ร)ก็เป็นไปได้

ขอให้สมหวังกับอนาคตนะครับคุณดุษฎี