ด่วน... รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการทุนเรียนพยาบาล

 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีความประสงค์จะรับสมัครพยาบาลใหม่ในปี  2553
  • เพื่อขยายการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และ เปิดหอผู้ป่วยใหม่ 
 
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาพยาบาลเพื่อรับทุนการศึกษา:-
สำหรับผู้ที่เริ่มรับทุนตั้งแต่ ปี 1
  • นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  4   จำนวน 80 ทุนๆละ   22,000 บาท
  • นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3   จำนวน 40 ทุนๆละ   46,000 บาท
  • นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  2   จำนวน 40 ทุนๆละ   46,000 บาท 
  • นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  1   จำนวน 40 ทุนๆละ   46,000 บาท
การรับทุน 
  • การรับทุนขึ้นอยู่กับเราอยู่ชั้นปีไหน ถ้าเริ่มรับจากปี 1 จะได้รับทุนเป็นปีปีไปค่ะ จนกระทั่งปี 4 จะได้รับทั้งหมด 160,000 บาท
  • ถ้าเรารับทุนเริ่มจากปี 2 เราก็จะได้ 46,000 บาท ทุกปี จนกระทั่งปีสุดท้าย คือ ปี 4 เราจะได้รับส่วนที่เหลือ รวมทั้งหมดจะได้ 160,000 บาท เท่ากัน

แต่ถ้า นศ ปี 4 มาขอรับทุนครั้งเดียว ก็จะได้  160,000 บาทไปเลยค่ะ

นักศึกษาพยาบาลผู้สนใจ   ติดต่อสมัครรับทุน ที่ คุณดวงสุดา  วิทยมาลา
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
โทร 043 363082-84  เวลาราชการ 

ขอแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะคะ

P1050234

 

เพื่อนๆ gotoknow มีลูกหลานเป็นนักศึกษาพยาบาล

แจ้งข่าวให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ