คำควบกล้ำ ( อักษรควบ )

คำควบกล้ำ ( อักษรควบ )  หมายถึง  พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน  
เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Wipha^_^01ความเห็น (0)