ผู้เขียนเดินทางไปที่ Government Gardens หลังจากอยู่ที่ New Zealand ไม่นาน เป็นสวนที่มีดอกไม้(flowers) นานาพันธุ์  แต่ไม่รู้จักชื่อเลย 

 รูปเทพเจ้า(god) ของชาว New Zealand บริเวณทางเข้าสวน

 ลองดูสวนที่ถ่ายกลางคืน(night)นะครับ


 นี่ดูคล้ายๆประเทศไทยนะครับ

    นี่น้ำพุร้อน(geyser)

  ผู้เขียนพบว่าสวนในต่างประเทศ มีระบบการจัดการและดูแลดีมาก ลองหันกลับมาดูประเทศเราเป็นอย่างไรบ้างครับ  ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อย