คำที่มี ร เป็นคำควบกล้ำ

คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กร-   ขร-   คร-   ตร-   ปร-  พร-     เช่น

 

 

เต่ากระ
  มะกรูด
ปลากราย
กราบพระ
ครีบปลา

 

 

หอยแครง
พริก
เครื่องบิน
แปรงฟัน
เสือโคร่ง

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
          เช่น         กาบ    สะกดว่า    ก + อา + บ     อ่านว่า      กราบ
 
                   แป    สะกดว่า     ป + แอ + ง     อ่านว่า      แปรง
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
          เช่น         กาบ    สะกดว่า    ก + อา + บ     อ่านว่า      กราบ
 
                   แป    สะกดว่า     ป + แอ + ง     อ่านว่า      แปรง
3. ต้องไม่ใช่คำที่มี นำ
          เช่น         หอก    สะกดว่า    ห + ออ + ก     อ่านว่า      กราบ
                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Wipha^_^01ความเห็น (0)