คำที่มี ล เป็นคำควบกล้ำ

คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กล-   ขล-   คล-   ปล-  พล-     เช่น

กลาง
ขลุ่ย
กล้องส่อง
เปลวไฟ
ลำคลอง

 

 

หัวปลี
พลอย
แปลงผัก
เกล็ดปลา
ตีกลอง

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ล  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
          เช่น       กาง    สะกดว่า    ก + อา + ง     อ่านว่า      กลาง
 
                 แป    สะกดว่า     ป + แอ + ง     อ่านว่า      แปลง
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
          เช่น       ตาด   สะกดว่า     ตล + อา + ด     อ่านว่า       ตะ - หลาด
 
                 ตก    สะกดว่า     + โอะ + ก    อ่านว่า       ตะ - หลก
3. ต้องไม่ใช่คำที่มี นำ
          เช่น       หอก    สะกดว่า    ห + ออ + ก     อ่านว่า      หลอก
                       หลับ     สะกดว่า    ห + อะ + บ     อ่านว่า      หลับ                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Wipha^_^01

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 31845, เขียน: 29 May 2006 @ 18:57 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)