กลับมาอีกครั้งนะคะ หลังจากหายเงียบไป 1 สัปดาห์เต็ม ที่เข้ามาในวันนี้ก็จะมาเล่าบรรยากาศในงาน สถาปนา 9 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ให้ได้อ่านกันนะคะ

เริ่มตั้งแต่การเตรียมการนะคะ ก็ทุ่มเทกันสุดๆ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย อย่างดีเยี่ยม

จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม วันครบรอบสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงเช้า ก็มีพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หลังจากนั้นก็มีการมอบเกียรติคุณแก่คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น และบริหารงานวิจัยดีเด่น จากนั้นนะคะก็มีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการ โดยศูนย์ได้ให้บริการพัฒนาและสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยอีกด้วย และมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการต่างๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งงานวิจัยที่บุคลากรจะเริ่มทำการวิจัยในปีงบประมาณหน้าด้วย และทั้งนี้ก็มีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้ ชื่องาน "พยาบาลนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 1" ซึ่งงานก็ได้สำเร็จและผ่านลุล่วงมาด้วยดี

รวมทั้งคณะฯต่างๆ ก็ได้มาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ก็ขอขอบคุณทุกคณะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตรืในครั้งนี้ด้วยนะคะ

                         

นิทรรศการผลงานวิจัย

   

ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง สาธุ..สาธุ..               "พยาบาลนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 1"