บทเรียนดูไบสอนโลก [EN]


ท่านอาจารย์คริสโตเฟอร์ เดวิดซัน แห่งมหาวิทยาลัยเดอร์แฮม UK เ้ป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง 'Dubai: The vulnerability of the success' = "ดูไบ: ความเปราะบางที่เป็นไปได้ใน(ท่ามกลาง)ความสำเร็จ"

ท่าน ตีพิมพ์เรื่อง 'What is Dubai and who runs it?' = "ดูไบคืออะไร และใครเป็นผู้บริหารจัดการ?" ในเว็บไซต์ ฺฺฺBBC ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

...

[ Al Hiba ]

ภาพที่ 1: UAE อยู่ทางตะวันออกของซาอุดี อาระเบีย และอยู่ใกล้มหาอำนาจ 4 แห่งในภูมิภาคนี้ คือ ซาอุดี อาระเบีย-อิรัก-อิหร่าน และตุรกี (แต้มสีชมพู เหนืออิรัก) > [ Al Hiba ]

...

[ Arabiaknights ]

ภาพที่ 2: แสดงเมืองใหญ่ 2 แห่งซึ่งเป็นเมืองของรัฐคู่แข่งกันใน UAE ได้แก่ อาบู ดาบี (รวยน้ำมัน) กับ ดูไบ (รวยการลงทุน + หนี้สิน) > [ Arabiaknights ]

...

[ wikipedia ]

ภาพที่ 3: ดูไบมีแรงงานต่างชาติประมาณ 250,000 คน เกือบทั้งหมดมาจากเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ) > [ wikipedia ]

...

[ wikipedia ]

ภาพที่ 4: สถาปัตยกรรม "หอคอยลม (wind towers)" พบได้ทั่วไปในตะวันออกกลาง พบมากในอิหร่าน, หลักการคือ สร้างหอคอยอย่างน้อย 2 แห่งไว้ดักลม, ให้ลมเข้าทางหอคอยที่หนึ่ง พัดลงด้านล่าง ผ่านตัวบ้าน แล้วออกผ่านหอคอยที่สอง > [ wikipedia ]

กลไกที่เป็นไปได้ คือ ลมบนที่สูงแรงกว่าลมหน้าดิน, เข้าใจว่า กลไกนี้ใช้ในรังปลวกด้วย

...

[ wikipedia ]

ภาพที่ 5: หมู่เกาะรูปต้นปาล์ม (Palm Jumeirah) > [ wikipedia ]

...

ความล้มเหลวในการจัดการหนี้มหาศาลของดูไบเวิร์ลด์ (Dubai World) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรัฐเป็นเจ้าของขนาดใหญ่ที่สุดในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทำให้คนทั่วโลกพากันสงสัยว่า ดูไบเป็นอะไร และใครเป็นผู้ควบคุม (บริหาร) กันแน่

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates / UAE) เป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วยรัฐแบบเอมิเรตส์ 7 รัฐ, มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นชนชั้นสูงหรือชาวเอมิเรตส์ 16.5%, ที่เหลือเป็นชาวอาหรับที่ไม่ใช่ชาวเอมิเรตส์ แรงงานส่วนใหญ่นำเข้ามาจากเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ) [ wikipedia ]

...

UAE มีรัฐที่รวยคือ อาบู ดาบี (Abu Dhabi) ซึ่งมีแหล่งน้ำมันสำรองมาก และอาจมีมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้อาบู ดาบีมีอิทธิพลเหนือรัฐอื่นๆ ทั้งทางการเมือง ต่างประเทศ และการทหาร นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจาอังกฤษในปี 1971 หรือ พ.ศ. 2514 [ wikipedia ]

รัฐ ดูไบดูจะมีอิสระในการปกครองตัวเอง (autonomy) มากกว่ารัฐอื่นๆ ที่เหลือ เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ในการเป็นเมืองท่าที่ประสบความสำเร็จมานาน

...

รัฐธรรมนูญ UAE เองก็ให้อิสระกับรัฐต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเองได้

รัฐบาล กลาง UAE เข้าไปมีอิทธิพลเหนือดูไบมากขึ้นเรื่อยๆ จนควบคุมกำลังทหาร (militia) ได้ในปี 1996 หรือ พ.ศ. 2539 ซึ่งทำให้ดูไบ "ประหยัด" ค่าใช้จ่ายด้านการทหารได้มากมายทีเดียว

...

ดูไบเองมีน้ำมันเพียงเล็กน้อย จึงหาทางพยายามพัฒนาภาคธุรกิจที่ไม่ใช้น้ำมัน เช่น การท่องเที่ยวสุดหรู อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

การ พัฒนาภาคธุรกิจดังกล่าวทำให้เกิดการ "พองตัว" ของความสำเร็จจนกระทั่ง GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศพึ่งพิงภาคบริการและการก่อสร้างมากกว่า 95%

...

แ่ต่เมื่อฟองสบู่ในสหรัฐฯ แตกและลามไปเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้สภาพคล่องตกลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากธุรกิจของดูไบเป็นธุรกิจประเภทหนักไปทางฟุ่มเฟือย ไม่ใช่ปัจจัย 4 หรือของจำเป็น

ดูไบประสบความสำเร็จดียิ่งในช่วงแรกๆ คือ ตอนสร้างเมืองใหม่ และโรงแรมรูปเรือใบกลางทะเล... ตอนนั้นดูเหมือนอะไรๆ จะราบรื่่นไปเสียหมด

...

ดูไบเองมีโครงการสร้างหมู่เกาะขนาดยักษ์ (giant manmade islands; giant = ยักษ์; manmade = สร้างด้วยคน; islands = เกาะ) ทำให้เกิดหนี้ขนาดใหญ่

โชคอาจจะไม่เข้าข้างดูไบ เพราะไปเริ่มต้นหาทุนตอนเศรษฐกิจโลกกำลังหดตัวพอดี

...

รัฐอาบู ดาบีที่รวยน้ำมันเองก็ให้ความช่วยเหลือแบบ "จำกัด (limited)" ทั้งตอนช็อตเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนนี้ (พฤศจิกายน 2552)

ปัญหา คือ ถ้ารัฐอาบู ดาบีที่รวยไม่ช่วยอุ้ม... รัฐบาลรัฐดูไบมีแนวโน้มจะล้มละลาย (bankrupt) และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐทั้งสองจะหมองคล้ำลงไปเรื่อยๆ

...

ชีค โมฮัมมัด บิน ราชิด อัล มาคเทาม์ ผู้ปกครองดูไบ ได้บอกนักหนังสือพิมพ์ (journalists) ให้ "หุบปาก (shut up)" และหยุดพูดว่า ดูไบกับอาบู ดาบีเป็นรัฐที่มีอิสระจากกัน

เรื่อง ของเรื่องคือ ตระกูลผู้ครองรัฐทั้งสองมีชาติพันธุ์เดียวกันก็จริง แต่ราชวงศ์ (dynasty / dynasties) ทั้งสองต่างก็เป็นคู่แข่งที่ชิงดีชิงเด่น (rivalry) กันมาตลอด

...

ปี 1833 หรือ พ.ศ. 2376 ดูไบมีปัญหากับอาบู ดาบี และต้องขอความคุ้มครองจากอังกฤษ, ปี 1940s (1940-1949 = 2483-2492) มีปัญหากระทบกระทั่งกันทางการทหารระหว่างรัฐทั้งสอง

เร็วๆ นี้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างรัฐ เพื่อแย่งชิงความเป็น "สายการบินแห่งชาติ" และมีการเปิดสารการบินที่มีเส้นทางบินซ้ำซ้อนกัน

...

คนงานต่างชาติจำนวนมาก เกือบทั้งหมดมาจากเอเชียใต้ กำลังตกที่นั่งลำบาก เพราะบริษัทจำนวนมากพากันปิดกิจการ หรือไม่ก็ลดรายจ่าย

คนต่างชาติจำนวนมากที่หวังจะมีบ้านที่สองในดูไบก็ำกำลังเสี่ยงที่จะสูญเสียอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดฯ ฯลฯ เช่นกัน

ดูไบทำตัวคล้ายมหาอาณาจักรอื่นๆ เช่น อียิปต์สร้างปีระมิด, โรมันสร้างสนามกีฬา, ขอมสร้างปราสาท ฯลฯ คือ 'overextended megaprojects' (over = มากเกิน; extend = ขยาย; mega = ล้าน ใหญ่; project = โครงการ) หรือทำอภิมหาโครงการที่ใหญ่เิกินตัว

อาณาจักรเหล่านี้มักจะเข้าสู่วงจรถดถอยหลังทำโครงการเมกะโปรเจคท์ได้ไม่กี่ สิบปี... ชะตากรรมที่อาจจะดีกว่าของดูไบ คือ ลูกพี่จากอาบู ดาบีหรือซาอุดี อาระเบียอาจจะปล่อยให้ดูไบสะอึกไปสักพัก หรือปล่อยให้ราคาตก... หลังจากนั้นค่อยเข้ามาช้อนหุ้น หรือซื้อกิจการในราคาถูกหน่อย

...

เศรษฐกิจตกต่ำ รอบนี้ซาอุดี อาระเบียซึ่งลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมค่อนข้างมาก คือ ซื้อพันธบัตรโดยเฉพาะพันธบัตรสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก ดูจะเจ็บน้อยกว่าดูไบแยะ

นี่เป็นบทเรียนสอนคนทั้งโลกเหมือนกัน... คำกล่าวที่ว่า "นกน้อยสร้างรังแต่พอตัว" ยังคงใช้การได้ดี ตรงกันข้ามการทำอะไรเกินตัวทำให้อาณาจักรล่มสลายมานักต่อนักแล้วเช่นกัน 

...

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์เรา                                

อาจารย์ผู้เขียนเรื่องนี้แต่งหนังสือ (ก่อนหน้านี้) เรื่อง 'Dubai: The vulnerability of the success' = "ดูไบ: ความเปราะบางที่เป็นไปได้ใน(ท่ามกลาง)ความสำเร็จ"

คลิกลิ้งค์ > คลิกลำโพง-ธงชาติ > ฟัง-ออกเสียงตามเจ้าของภาษา 3 รอบ เพื่อให้จำศัพท์ได้ถูกต้องและเร็ว

...

ย้ำเสียงหนัก (accent) ที่พยางค์แต้มสี กรณีมีตำแหน่งย้ำเสียง 2 ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ย้ำเสียงหนักกว่า คือ พยางค์ที่ใช้ตัวอักษรตัวหนา

@@ [ vulnerable ] > [ วู้ล - เนอ - เร - เบิ่ว - L ] แบบอเมริกัน หรือ [ วั้ล - เนอ - เร - เบิ่ว - L ] แบบอังกฤษ > http://www.thefreedictionary.com/vulnerable > adjective = ซึ่งเปราะบาง อ่อนแอ เสียหาย หรือบาดเจ็บได้ง่าย

...

@@ [ vulnerable + ability ] > [ vulnerability ] > [ วูล - เนอ - เร - บี - ลี - ที ] > http://www.thefreedictionary.com/vulnerability > noun = ความเปราะบาง

@@ [ success ] > [ สัค - เซ้ส - s ] > http://www.thefreedictionary.com/success > noun = ความสำเร็จ

 ติดตามบล็อกของเราได้ทางทวิตเตอร์ > [ Twitter ]

ที่มา                                                         

  • Thank BBC > What is Dubai and who runs it? 27 November 2009.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์. ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า > 29 พฤศจิกายน 2552.
  • ข้อมูล ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแล ท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.
หมายเลขบันทึก: 317072เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2009 21:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 02:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ขอบคุณสำหรับความรู้สำเร็จที่ไม่ต้องไปค้นหามากมาย ...ขอบคุณ

ขอบคุณเช่นกันครับ... // เรื่องนี้ขอขอบพระคุณ BBC ครับ......

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี