พอดีได้รับผิดชอบโครงการห้องสมุดฯ ประสานสัมพันธ์ เรากับทีมงานออกเดินสายแนะนำและสอนวิธีการใช้ห้องสมุดผ่านเทคโนโลยีตามคณะต่างๆ ช่วงนี้มีโอกาสได้พบกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่มาเป็นนักศึกษาใหม่ของรั้วสีอิฐ หลังจากการบรรยายเราและทีมงานหายเหนื่อยเป้นปลิดทิ้ง เพราะจากแบบประเมินนั้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุดและมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการห้องสมุดฯประสานสัมพันธ์ ซึ่งทั้งนึ้ทั้งนั้นใคร่ขอขอบคุณผู้ประสานงานของห้องสมุดคณะ หรือ สำนักงานของคณะวิชาต่างๆ ด้วย แต่คงต้องนำเสียงบ่นที่มีมาจาก นศ. มาเล่าสู่กันฟัง นั่นคือ ตอนนี้ (27 พ.ค. 49) เปิดเรียนแล้ว แต่ยังไม่สามารถยืมหนังสือได้เพราะต้องรอบัตรนักศึกษาจากสำนักทะเบียนก่อน..เฮ้อ..คงต้องรอก่อนนะคะ..สำหรับนักศึกษาไฟแรง..ตอนนี้หากจำเป็นต้องยืมหนังสือก็ลองติดต่อบรรณารักษ์และขอยืมกรณีพิเศษไปก่อน แต่ต้องเอาหลักฐานการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะ..