การจัดซื้อหนังสือ

ตรงตามหลักสูตร

 

   พิจารณาจัดซื้อโดยตรวจสอบข้อมูลจากรายชื่อหนังสือที่อาจารย์เสนอและดูจากหลักสูตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดกลุ่มมนุษย์ฯความเห็น (0)