Union CAT

การดำเนินงานด้านสหบรรณานุกรมแห่งชาติ

ปัจจุบันการดำเนินงานวิเคราะห์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้มีการรวบรวมข้อมูลรายการทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกศส 24 แห่งไว้ ใน union catalog of Thialand ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุงรายการระเบียนให้ทันสมัย

http://202.28.18.229/cgi-bin/gw_42_20/chameleon?lng=th&skin=kku

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Librarian KKUความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เมื่อไหร่จะมีการประชุมอีกคะ แล้วเราจะได้ โกไลฟ์ เมื่อไหร่ และพี่หน่อยทำ มาสเตอร์เรคคอร์ด ของ มข. เสร็จหรือยังคะ...