ถกด่วนครม.ศก. คุมสินค้า-ดอกกู้ คลังอ้างสนองชาวบ้าน

ถกด่วนครม.ศก. คุมสินค้า-ดอกกู้ คลังอ้างสนองชาวบ้าน
       กระทรวงการคลัง เตรียมนำเสนอผลการสำรวจความต้องการของประชาชนที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ ต่อที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจในวันนี้
       นายวราเทพ รัตนากร รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนัดพิเศษวันนี้จะเสนอปัญหาเรื่องการควบคุมราคาสินค้า ราคาน้ำมัน การดูแลค่าเดินทาง และคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ให้สูงจนเกินไปให้ที่ประชุมพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือประชาชน   ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวมาจากผลการสำรวจที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้สำรวจความต้องการ ที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ   “การรายงานผลการสำรวจให้ ครม.รับทราบ จะทำให้รัฐกำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนและรับมือกับเศรษฐกิจชะลอตัวได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังยังไม่มีการเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุม ครม.เศรษฐกิจ นัดพิเศษในวันนี้” นายวราเทพ กล่าว
       นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สศค. ทำการสรุปมาตรการต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนยุบสภา เช่น จากมาตรการมงฟอร์ต ที่มีมาตรการ   ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังหลายมาตรการ ซึ่งจะมีการรายงานผลของมาตรการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และความคืบหน้าของมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  นอกจากนี้ ยังรวบรวมมาตรการที่ออกหลังจากมีการยุบสภาได้ดำเนินการอะไรมาบ้างให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ส่วนมาตรการใหม่ที่จะเสนอยังไม่มีเสนอในวันนี้ โดยจะรอฟังข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีต้องการให้กระทรวงการคลังดำเนินการอะไรเพิ่มเติมจากที่ทำมาบ้าง

โพสต์ทูเดย์ (บางส่วน)  29  พ.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)