Role play เรื่องขันธ์ 5

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นด่านหน้ารับสิ่งที่มากระทบส่งต่อไปให้กับสัญญา(เคยจำได้) และสังขาร(ปรุงแต่ง/ยุแหย่/ตัวกูของกู) ถึงใจ ซึ่งจะทำให้จิตเกิดเวทนา
อาทิตย์ที่28 พค.49 เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมซึ่งกลุ่มธรรมรักษาจัด(ประจำทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) ณ สโมสรทหารเรือ รพ.พระปิ่นเกล้าฯฝั่งธน
 ช่วงเช้า 9-12.00 น. อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ (ประวัติอาจารย์)มาบรรยายธรรมซึ่งวันนี้อ.มาแปลก ใช้รูปแบบให้ผู้เข้าร่วม นั่งล้อมเป็นวงกลมทำกิจกรรม Role play เรื่องขันธ์ 5 มีกิเลสเข้ามากระทบในรูปแบบต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเป็นด่านหน้ารับสิ่งที่มากระทบ(ดอกไม้กลิ่นหอม,ข้าวขาหมู,คู่อริ, สนธิ,ทักษิณ เป็นต้น) ส่งต่อไปให้กับสัญญา(เคยจำได้) และสังขาร(ปรุงแต่ง/ยุแหย่/ตัวกูของกู) ถึงใจ ซึ่งจะทำให้จิตเกิดเวทนา(กุศล อกุศล หรือเฉยๆ) โดยมีสติ(คอคอยดูสิ่งมากระทบใจ)เป็นตัวคุมไม่ให้จิตเกิด  เมื่อร่างกายสังขารนั้นตายลง อาจารย์เล่นเป็น มัจจุราช จะตัดสินว่า จิตของผู้ตายนั้นๆ มีอาการเป็นอย่างไร แล้วจะไปเกิดอย่างไร ขึ้นกับจิตสุดท้ายถ้าเป็นกุศลก็อาจไปเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม ขึ้นอยู่กับกรรมที่สะสมมา ด้วย 
หลังจากนั้น ก็เป็นช่วง ถาม ตอบ ปัญหา  ในการปฏิบัติธรรมแนว จิตดูจิต
ประเด็นที่โดนใจ
              พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ย่อลงที่ “ใจ”
              สงบสยบเคลื่อนไหว(ใช้กับครอบครัวและงาน) 
              สะสมสติโดยบวชอยู่กับงาน
              “เมื่อคิดดี ก็จะได้คิด     เมื่อได้คิดก็จะคิดได้”

มาลงทุนข้ามพบชาติกันดีกว่า  สะสมกุศลให้มากจะได้ไม่ขาดทุนเมื่อตายไป อาจารย์ท่านแนะให้ฝึกสติบ่อยๆ จนเป็นมหาสติ ไม่ยึดติดทั้งกุศลและอกุศล เพื่อไม่ให้สมาคมยั่วยุข้ามภพชาติ(สัญญา)ติดตามไปเกิดด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.121.113.84
เขียนเมื่อ 
ได้บุญด้วย และน่าจะเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ