ศูนย์บริการการศึกานอกโรงเรียนอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต "โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม"

ณ สำนักสงฆ์ถ้ำตาชี  หมู่ที่ 10 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2549

หากการดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วจะนำภาพสำนักสงฆ์สวย ๆ และรายละเอียดมาให้ชมกัน

Nautjung