GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

KM สำนักงานสถิติแห่งชาติ

KM สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จากคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับ ความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ทำให้ผมสงสัยว่าเจ้า KM (Knowledge Management) นี้มันสำคัญอย่างไร

ตามคำอธิบายในตัวชี้วัด กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน เชิงแข่งขันสูงสุด

KM สสช. ตอนนี้ถึงไหนแล้ว? มุมมองจากจากผมซึ่งเป็นบุคคลากรระดับล่างของ สสช. ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไรต้องมีส่วนร่วมอย่างไร แต่เมื่อเหลียวมองหน่วยงานอื่นๆ ทำไมเขาบูมมมมม...กันจัง...เห็นได้ชัดเจน ใน GoToKnow มีแต่ KM ทั้งนั้น (แต่ส่วนใหญ่เป็นคนในแวดวงการศึกษาน่ะ!) KM ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเป็นอย่างไรผมคงติดตามดูต่อไป แต่ที่แน่ๆ KM-ClubNSO เป็นคลังความรู้เพื่อคนเอ็นเอสโอแน่นอนครับ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31861
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)