การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

ครูแอ๋ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 

            แต่ละคนเป็นครูมานานแล้ว  แต่ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งให้คุณครูทุกท่านทราบว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555  ได้กำหนดให้ดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  โดยมีขั้นตอนและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้

          1.  การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา  ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 ประกอบด้วยกิจกรรม  4  กิจกรรม คือ

                   1.1  การจัดระบบพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล

                   1.2  พัฒนาครูดี  ครูเก่ง  เพื่อเป็น  Master Teacher  หรือ ครูแกนนำ

                   1.3  ยกระดับคุณภาพครู  รวมทั้งผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

                   1.4  พัฒนาครูด้วยระบบ E-training

          2.  ขั้นตอนแรกในการพัฒนา  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะได้รับการประเมินสมรรถนะ  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลและดำเนินการพัฒนาให้เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถและศักยภาพของแต่ละคนเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตร  โดยผลของการประเมินสมรรถนะ  มิได้มีผลเสียต่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะ  การพิจารณาความดีความชอบ  รวมทั้งมิได้มีผลเสียต่อสิทธิประโยชน์ที่พึงจะ ได้รับแต่อย่างใด

          3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับสูง  จะได้รับการพัฒนาโดยหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถาบันอุดมศึกษา  กำหนดเพื่อให้เป็นแกนนำให้กับครู  ตามกลุ่มสาระ  และช่วงชั้น  ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด

          4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับปานกลางและระดับต้น  จะได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพให้เป็นครูดี  ครูเก่ง  มีคุณภาพ   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพแต่ละระดับ  ศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูแกนนำ (Master Teacher  )  โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถาบันอุดมศึกษาให้การสนับสนุนด้านวิชาการ

          5.  หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะและการพัฒนา ประกอบด้วย 3 โมดุล

                   โมดุลที่ 1  ความรู้ตามเนื้อหาที่สอนรายกลุ่มสาระ

                   โมดุลที่ 2  สมรรถนะหลัก  ประกอบด้วย  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
                                การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเอง  และการทำงานเป็นทีม

                   โมดุลที่ 3  สมรรถนะประจำสายงาน  ประกอบด้วย  เทคนิคการสอน 
                                การออกแบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                                การพัฒนาผู้เรียน  ห้องเรียนคุณภาพ  5  ด้าน

                                การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

          ในระดับประถมศึกษา  เน้นในเรื่องของทักษะการอ่านคล่อง  เขียนคล่องและทักษะการคิดวิเคราะห์  จึงให้ครูในระดับประถมศึกษาเลือกประเมินและพัฒนาในสาระวิชาภาษาไทยและบูรณาการ  หรือคณิตศาสตร์และบูรณาการ

            ส่วนในระดับปฐมวัย  มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เลือกประเมินและพัฒนาตามกลุ่มสาระที่สอน 

          สำหรับวิธีการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  จะจัดระบบให้มีการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นและดำเนินการพัฒนาควบคู่กับการเรียนการสอนในโรงเรียน  จะไม่ทำให้เกิดปัญหานำครูออกนอกห้องเรียนเพื่อไปพัฒนายังหน่วยงานภายนอก

            6.  ในการประเมินสมรรถนะและพัฒนา  ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำลังดำเนินงานประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำแบบประเมินและหลักสูตรที่เหมาะสมกับการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  คาดว่าจะเริ่มดำเนินการประเมินสมรรถนะได้ในช่วงปลายพฤศจิกายน  2552  เป็นต้นไป  ส่วนการพัฒนาคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนธันวาคม  2552  และปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 (มีนาคม – พฤษภาคม 2553)

 

ข้อมูลจากสพท.ชพ.1

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาครู

หมายเลขบันทึก: 315981, เขียน: 25 Nov 2009 @ 12:25 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • ชื่อบันทึก  ก็มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองแล้วนะคะ
  • กำลังรอซ้ายหัน หรือขวาหัน หรือกลับหลังหันค่ะ
  • มือไม่ถึงค่ะ อุดมการณ์กินลงท้องไปหมดแล้วค่ะ
  • ขอขอบพระคุณกับบันทึกดี ๆ เพื่อครูค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..ติดตามเว็บไซต์ของและบล็อคของคุณครูมาตลอด  คุณครูมากความสามารถ นับถือค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย คนชุมพรด้วยกันค่ะ รูปในบล๊อกสวยจังน่ะค่ะทำได้งัย แนะนำหน่อยค่ะ อยากมีสวยกะเขาบ้าง

เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้เจอคนชุมพร  slideนั้นไม่ยากหรอก ส่ง mail มาซีจะอธิบายให้ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม

นที จุนเจือ
IP: xxx.173.121.19
เขียนเมื่อ 

บ้านอยู่ไม่ไกลจากเขาถล่มครับ ขอสมัครเป็นศิษย์ด้วยคนนะครับ อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสไลด์ครับ ขอบคุณล่วงหน้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ