วันหนึ่งในในชั่วโมงคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 มีนักเรียนจำนวน 27 คน   ดิฉันได้ทำการสอนเรื่องค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรุปการกระจายการบวกและการคุณ   ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กำหนดให้นักเรียนตีตารางแผนภูมิค่าประจำหลักตามตัวอย่างบนกระดาน

           ดิฉันให้เวลานักเรียนได้วาดตามตัวอย่าง ขณะนั้นก็เดินตรวจและสังเกตการทำงานของนักเรียนไปด้วย  พบว่านักเรียนส่วนมากจะใช้เวลาในการตีตารางนานและผลงานที่ได้คือ บางคนวาดตารางแบบลบแล้วลบอีก  เป็นรอยสกปรก  รูปทรงบิดเบี้ยว   ทำให้ช่องว่างที่ได้กับข้อความที่ใส่ไม่พอดี  ในขณะเดี่ยวกันได้เห็นผลงานของนักเรียน 3 คน คือ เด็กชายอัครเดช  เด็กหญิงวิลดา  และเด็กชายวิทยา  ที่สามารถตีตารางได้ขนาดพอเหมาะ  ไม่สกปรก  และทำได้อย่างรวดเร็วเสร็จตามเวลาที่กำหนดให้

          จากนั้นดิฉันใช้วิธีการให้เด็กนักเรียนทั้ง 3 คน มากเล่าวิธีการหรือสิ่งที่เป็นเทคนิคพิเศษที่พวกเขาใช้ในการตีตาราง  จากการเล่าหน้าชั้นเรียนทำให้ทั้งชั้นได้รับทราบ ว่า  จากเพื่อนนักเรียน 3 คนของพวกเขามีวิธีการพิเศษทั้งหมด 5 วิธีการ  ดิฉันบันทึกสิ่งที่เด็กทั้ง 3 คนบอกไว้บนกระดานดำ  แล้วทดลองให้เด็ก ๆ อีก 24 คน  ที่เหลือได้ลองวาดตารางใหม่  โดยบอกกับพวกเขาว่า "ลูกลองเลือกวิธีของเพื่อนที่ลูกสนใจเอามาทำดู"

          ดิฉันทดลองให้เด็ก ๆ วาดตารางใหม่และจับเวลาอีกครั้ง  ปรากฏว่าเด็กนักเรียน 20 คน สามารถวาดตารางเสร็จในเวลาที่กำหนด  ผลงานออกมาดีไม่สกปรกเพราะรอยลบ  ตารางไม่เบี้ยว  ส่วนนักเรียนอีก 4 คน สามารถทำได้เช่นกัน  แต่ใช้เวลามากกว่าที่ครูกำหนดให้ และมีรอยลบอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

          จากสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ป.4/2 ทำให้ดิฉันตระหนักว่ามิได้มีแต่เฉพาะตัวครูเท่านั้นที่เป็นผู้ถ่ายทอดให้  แม้กระทั้งลูกศิษย์ทั้งหลายของเราต่างก็มีวิธีการอยู่ในตัวของพวกเขา  ซึ่งสามารถถ่ายทอดบอกต่อให้เพื่อนคนอื่นในชั้นเรียน  มิใช่แต่ในชั้นเรียนของพวกเขา  ดิฉันยังได้นำเทคนิควิธีเหล่านี้ไปใช้สอนในชั้นเรียน ป.4/1 และนำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูผู้สอนที่สนใจต่อไปด้วย  ซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนครั้งนี้เองที่ดิฉันบังเกิดแนวทางในการทำงานสอนที่ว่าเด็กต่างมีคลังความรู้อยู่ในตัว  ดังนั้นในชั่วโมงถัด ๆ ไป  ดิฉันก็ได้ใช้แนวทางการเรียนการสอนแบบดึงความรู้จากเด็กนักเรียนมาช่วยสอนด้วย