เมื่อสัปดาห์ก่อนมีโอกาสไปงานศพญาติใกล้ชิดท่านหนึ่งที่วัดสามปลื้ม เนื่องจากไม่รู้จักวัดเดินทางไปถึงแต่หัววัน เลยมีเวลาว่างมาก...เจ้าภาพเลยแนะนำให้ไปชมสถานที่ต่างๆในวัดและใกล้วัด..ตลาดสำเพ็ง..แต่ที่น่าสนใจทันสถานการณ์คือ ศาลเจ้าพระยาบดินทรเดชา ท่านเป็นผู้ที่ช่วยปกป้องเขมรจากการรุกรานของญวนและใด้ควบคุมดูแลเขมรเป็นเวลาถึง 15 ปี.....ตามประวัติกล่าวว่า "....

เมื่อสมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี (นักองด้วง) พระเจ้ากรุงกัมพูชา ได้ทราบว่า เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์) ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว องหริรักษ์ระลึกถึงบุญคุณที่เจ้าพระยาบดินทรเดชาได้ช่วยเหลือปราบปรามหมู่ปัจจามิตรทั้งช่วยจัดราชการเมืองเขมรให้ราบคาบเรียบร้อยตลอดมา จึงสั่งสร้างเก๋งขึ้นที่หน้าค่ายใหญ่ ใกล้วัดโพธารามในเมืองอุดงมีชัย (เมืองหลวงเก่าเมืองเขมร) แล้วให้พระภิกษุสุกชาวเขมรช่างปั้นฝีมือเยี่ยมในยุคนั้น ปั้นรูปเจ้าพระยาบดินทรเดชาขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์ด้วยปูนเพชร และประกอบการกุศลมีสดับปกรณ์เป็นต้นปีละครั้งที่เก๋ง ชาวเขมรเรียกว่า "รูปองบดินทร" ตลอดมาจนบัดนี้ รูปนี้สร้างขึ้นในราวปีจอ พ.ศ. 2392...."

ศาลเจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่วัดสามปลื้ม

  ...พี่น้องที่ไปเที่ยวเขมรกันมาช่วงนี้ ได้แวะไปสักการะ"รูปองบดินทร"ที่เมืองอุดงมีชัยกันบ้างหรือเปล่าครับ...

                     .........ข้างศาลก็มีเจ้าตัวนี้อยู่ในบ่อ ครับ.....

                                 ขอบพระคุณที่แวะมาอ่าน ครับผม