วิธีหาบริษัทที่ทำ KM เยี่ยมของโลกวิธีหนึ่งคือ ค้นว่าบริษัทใดได้ MAKE Award  ซึ่งค้นได้โดย Google หรือจาก  http://www.knowledgebusiness.com/knowledgebusiness/upload/2004GlobalMAKELPR.pdf

ท่านที่ต้องการหาบริษัทที่ญี่ปุ่นไปดูงาน KM คงจะได้แนวคิดนะครับ

วิจารณ์ พานิช