บันทึก WORKSHOP 11

"สาธิตใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง(Story Telling)...... มาสกัดขุมความรู้จากการปฏิบัติงานจริง"

  สวัสดีครับ           

          วานนี้(26/8/2548)  ผมได้มาบรรยายและเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดการความรู้ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรที่   ห้องประชุมสำนักงานอุทยานหมู่เกาะชุมพร  มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน   ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเราได้วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และได้กำหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงานเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว   หลังจากนั้นได้ทดลองสาธิตใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง(Story Telling) มาสกัดขุมความรู้จากการปฏิบัติงานจริงได้หลายเรื่อง บรรยากาศในการสาธิต เป็นที่สนุกสนาน  เช่น

เรื่องที่1   การบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504โดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วยเทคนิคหลอกพม่า (รายละเอียดติดตามในบล็อกของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


เรื่องที่2 การแก้ไขปัญหากฎหมายที่ซ้ำซ้อนของกรมที่เกิดใหม่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดติดตามในบล็อกของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


เรื่องที่3 การแก้ปัญหาการบุกรุกป่าสงวน  บริเวณแนวเขตติดต่อระหว่างที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และเขตป่าสงวนโดยให้คู่กรณีมาช่วยราชการ (รายละเอียดติดตามในบล็อกของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


เรื่องที่4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีการจับกุมตามพรบ. ป่าไม้พ.ศ. 2484  (รายละเอียดติดตามในบล็อกของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

                        ติดตามรายละเอียดกันเองนะครับ  มีข่าวฝากมาแจ้ง ในบล็อกของทสจ.จะมีรูปภาพสวยๆของแหล่งท่องเทียวในจังหวัดชุมพรที่หาดูที่ไหนไม่ได้นะครับ

                                            พรสกล  ณ ศรีโต

                                             27/8/2548

 

                    วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของทสจ.ชุมพร


               เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์และพัฒนา    เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

                      สมรรถนะหลักของของทสจ.
๑ ด้านบริหารจัดการองค์กร
๒ ด้านบริการประชาชน
๓ ด้านการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม
๔ ด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ
๕ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบครบวงจร
๖ ด้านฟื้นฟูสภาพป่าและแหล่งต้นน้ำ
๗ ด้านป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘ ด้านกฎหมายหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)