• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

อยากเป็น Research Based University

  ก็ถ้า ป.ตรี ไม่ถูกขุนมาให้ คิดเป็น ทำเป็น ตั้งแต่อ้อนแต่ออก แล้ว จะเอา input ป.โท ป.เอก ดีดี ได้ที่ไหน?  

ในขณะที่หลายๆท่านคิดว่า การที่จะเป็น Research Based University ได้นั้น ต้องมุ่งพัฒนาที่บัณฑิตศึกษา มีการเปิดหลักสูตรแบบ inter  หรือการผลักดันให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารต่างประเทศที่มี impact factor สูงๆ  ส่วนหนึ่งดิฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง  เพียงแต่ไม่อยากให้มุ่งคิดดิ่งไปในทิศทางเดียว โดยลืมนึกถึงรากฐานที่สำคัญใกล้ตัวอีกหลายๆอย่าง

สำหรับมหาวิทยาลัย  อย่างไรเสียก็ต้องมีภาระหน้าที่หลัก ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ดังนั้น ดิฉันจึงดีใจ ที่ยุทธศาสตร์การบริการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ลืมนิสิต ป.ตรี และให้ความสำคัญต่อการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้นิสิตระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชาทำโครงงานวิจัย (Mini Project) และสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดในทุกๆ ระดับ โดยมีรางวัลให้  ตั้งแต่การประกวดระดับมหาวิทยาลัย  ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เป็นเช่นนี้ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว

นอกจากนี้  ยังไม่ลืมบุคลากรสายสนับสนุน มีการสนับสนุนในทุกวิถีทาง ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเหล่านี้ สร้างงานวิจัยจากงานประจำ  ทั้งการจัดอบรม  จัดหา Mentor มาประกบ จัดเวทีให้นำเสนอผลงาน ให้รางวัล สารพัด

เรื่องติดดินที่ไม่ลืมอีกเรื่องคือ ไม่ลืมชุมชน ซึ่งเห็นได้จากการมุ่งแสวงหาประเด็นปัญหาของชุมชนในงานบริการ Mobile Unit  มีความพยายามที่จะตั้งเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัยแก่คณาจารย์ในเรื่องที่สนองตอบต่อปัญหาของชุมชน  การพยายามเฟ้นหาโจทย์วิจัยในภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งใกล้ตัว ที่เรามักจะมองข้าม ก็ถ้า ป.ตรี ไม่ถูกขุนมาให้ คิดเป็น ทำเป็น ตั้งแต่อ้อนแต่ออก แล้ว จะเอา input ป.โท  ป.เอก ดีดี ได้ที่ไหน?

ก็เหมือน ที่เรามุ่งทำงานหาเงิน ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือแม้แต่มุ่งงานเพื่องาน  จนลืมบุคคลสำคัญในครอบครัว ยังงัยอย่างงั้นเชียว (เตือนตัวเองคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 3091
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เล่นเตือนตัวเองแบบนี้ กระทบหลายคนครับ