อยากเป็น Research Based University

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก็ถ้า ป.ตรี ไม่ถูกขุนมาให้ คิดเป็น ทำเป็น ตั้งแต่อ้อนแต่ออก แล้ว จะเอา input ป.โท ป.เอก ดีดี ได้ที่ไหน?

ในขณะที่หลายๆท่านคิดว่า การที่จะเป็น Research Based University ได้นั้น ต้องมุ่งพัฒนาที่บัณฑิตศึกษา มีการเปิดหลักสูตรแบบ inter  หรือการผลักดันให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารต่างประเทศที่มี impact factor สูงๆ  ส่วนหนึ่งดิฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง  เพียงแต่ไม่อยากให้มุ่งคิดดิ่งไปในทิศทางเดียว โดยลืมนึกถึงรากฐานที่สำคัญใกล้ตัวอีกหลายๆอย่าง

สำหรับมหาวิทยาลัย  อย่างไรเสียก็ต้องมีภาระหน้าที่หลัก ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ดังนั้น ดิฉันจึงดีใจ ที่ยุทธศาสตร์การบริการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ลืมนิสิต ป.ตรี และให้ความสำคัญต่อการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้นิสิตระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชาทำโครงงานวิจัย (Mini Project) และสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดในทุกๆ ระดับ โดยมีรางวัลให้  ตั้งแต่การประกวดระดับมหาวิทยาลัย  ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เป็นเช่นนี้ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว

นอกจากนี้  ยังไม่ลืมบุคลากรสายสนับสนุน มีการสนับสนุนในทุกวิถีทาง ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเหล่านี้ สร้างงานวิจัยจากงานประจำ  ทั้งการจัดอบรม  จัดหา Mentor มาประกบ จัดเวทีให้นำเสนอผลงาน ให้รางวัล สารพัด

เรื่องติดดินที่ไม่ลืมอีกเรื่องคือ ไม่ลืมชุมชน ซึ่งเห็นได้จากการมุ่งแสวงหาประเด็นปัญหาของชุมชนในงานบริการ Mobile Unit  มีความพยายามที่จะตั้งเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัยแก่คณาจารย์ในเรื่องที่สนองตอบต่อปัญหาของชุมชน  การพยายามเฟ้นหาโจทย์วิจัยในภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งใกล้ตัว ที่เรามักจะมองข้าม ก็ถ้า ป.ตรี ไม่ถูกขุนมาให้ คิดเป็น ทำเป็น ตั้งแต่อ้อนแต่ออก แล้ว จะเอา input ป.โท  ป.เอก ดีดี ได้ที่ไหน?

ก็เหมือน ที่เรามุ่งทำงานหาเงิน ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือแม้แต่มุ่งงานเพื่องาน  จนลืมบุคคลสำคัญในครอบครัว ยังงัยอย่างงั้นเชียว (เตือนตัวเองคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (1)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เล่นเตือนตัวเองแบบนี้ กระทบหลายคนครับ