การพัฒนาตนเอง


สาระสำคัญที่ควรจดจำ :

ในประเทศญี่ปุ่นมีคำกล่าวอีกวลีหนึ่งว่า “อันตรายของ นักธุรกิจที่ทำงานเป็นปีที่ 3 หมายความถึงพนักงานจะเริ่ม รู้สึกท้อถอยหลังจากทำงานมาแล้ว 3 ปี และงานที่ทำ ก็จะกลายเป็นเพียงทำเป็นพิธีเท่านั้น ทำงานด้วยความ เฉื่อยชา ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้พนักงานไม่มี คุณภาพ การที่จะเอาชนะอุปสรรคในลักษณะนี้หรือความ เด็ดเดี่ยวที่จะแก้ปัญหายุ่งยากนี้ ซึ่งนับวันจะยากยิ่งขึ้น เมื่อคุณก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น แต่สามารถกระทำได้โดยการ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง พยายามหาความรู้ อยู่ตลอด การพัฒนาตนเองหมายถึงการสร้างความสามารถ ของคุณเองให้มีมากขึ้นและการพัฒนาความสามารถ ที่ยังไม่ได้พัฒนาของคุณเองด้วย โดยเหตุที่มนุษย์เรามีความ ต้องการที่จะให้ตนเองเจริญก้าวหน้า (ความต้องการความ เจริญก้าวหน้าส่วนตัว และการรับรู้ศักยภาพของตนเอง) ดังนั้นทุกคนจึงต้องพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจ : เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตนเองควรทำความเข้าใจกับสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้
การกระทำในเชิงบวก ที่สำคัญที่สุดคือสร้างแรงดลใจให้อยากแก้ปัญหาคนทำงาน หากคุณเพียงทำงานตามคำสั่ง เท่านั้นคุณจะไม่มีวันพัฒนาความสามารถของคุณเองได้
สะสมข้อมูล หากไม่มีข้อมูลเข้า (input) แล้วจะมีผลออก (output) ได้อย่างไร การพัฒนาตนเองก็เฉกเช่นกัน การสะสมข้อมูลเพื่อให้ตนเองรอบรู้มากขึ้น จึงเป็นการช่วยพัฒนาตนเองให้รอบรู้และมีประสบการณ์ มากยิ่งขึ้น
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเองโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำได้หายวิธี เช่น 1. การระดมมันสมอง (Brainstroming) โดยวิธีการนี้ จะทำให้พนักงานทุกคนได้มีอิสระเสรีทางความคิด มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2. รายการตรวจสอบ (Checkist) วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้งให้คนพิจารณาในสิ่งที่อาจจะมองข้ามไปได้ ควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน กฎ 4 ข้อของการระดมมันสมองคือ 1.ห้ามตัดสินว่าความคิดเห็นนั้นดีหรือไม่ดี 2.ให้มีการวิจารณ์อย่างเสรี และไม่มีขอบเขตจำกัด 3.พยายามให้ได้ความคิดเห็นมากที่สุด 4.วิเคราะห์ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หาข้อสรุป แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น
วิธีตรวจสอบ 1.มีวิธีอื่นอีกบ้างหรือไม่ที่สามารถนำมาใช้ได้ 2.มีความคิดเห็นอื่น ๆ อีกบ้างหรือไม่ 3.หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สี ระบบการเคลื่อนไหว แล้วจะเกิดอะไรขึ้น 4.หากคุณทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจะเกิดอะไรขึ้น 5.หากคุณทำให้มันเล็กลงจะเกิดอะไรขึ้น 6.สามารถทดแทนกันได้หมด 7.สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ 8.สามารถกลับหัวกลับหางได้ไหม 9.ข้อตรวจสอบข้างต้นสามารถที่จะดำเนินการได้หรือไม่

ที่มา...จากหนังสือมารยาทในที่ทำงาน
ศูนย์การศึกษาทางไปรษณีย์ (สสท. – มหาวิทยาลัยซันโน) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย – ญี่ปุ่น)

คำสำคัญ (Tags): #บันทึกกิจกรรม#km
หมายเลขบันทึก: 3090เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2005 21:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:57 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)
  น่าสนใจมาก  ขออนุญาตไปเล่าต่อ และสำรวจตัวเอง  เพราะทำงานมาเกือบ 30 ปีแล้ว ..........
ขอบคุณพี่ suree  ที่กรุณาอ่านทำต่อไปอย่าท้อแท้ครับ  ผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ในตัวครับ!!
ในการพัฒนาตนเองนั้น  จะต้องรู้จักตนเองก่อน  รู้จักส่วนดี  ส่วนเด่นเฉพาะตัวของตนเอง  และนำมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพหรือพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิต และปรับตัวให้เข้ากับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี