ดังที่ท่านเห็นในภาพด้านล่าง เมฆความรู้ (Knowledge Cloud) เป็น Feature ใหม่ล่าสุด ของระบบ GotoKnow.org เป็นการทำ Information Visualization เพื่อสะท้อนภาพรวมของคำหลัก (Keywords) ที่ท่านใช้ในบล็อกของท่าน และ ขนาดของคำหลักเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนบันทึกที่ท่านเลือกใช้คำหลักหนึ่งๆ

ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ ... 

- บล็อกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (http://thaikm.gotoknow.org) มีคำหลักที่ถูกใช้ในการจัดกลุ่มบันทึกอยู่หลายคำด้วยกัน แต่บันทึกส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับ "KM ท้องถิ่น" และรองลงมาก็คือ คำว่า "หน่วยราชการ"

- ส่วนบล็อกของ 3 สาวสมาชิก สคส. (http://play.gotoknow.org) มีคำหลักที่ถูกใช้มากที่สุดคือคำว่า "จัดการความรู้"

- และจะเห็นว่า บล็อกของท่านอาจารย์วัลลา (http://dmcop.gotoknow.org) จะแน่นไปด้วยเนื้อหาความรู้ด้าน "การให้ความรู้"

 

ลองดูซิคะว่า บล็อกของท่านขณะนี้ มีเมฆความรู้อยู่มากน้อยแค่ไหน และแต่ละเมฆนั้นมีขนาดใหญ่เล็กเพียงใด ...