ความเห็น 4186

"เมฆความรู้ (Knowledge Cloud)" ในหน้าหลักของบล็อก คืออะไร?

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.จันทวรรณ

             ขอบคุณมาล่างหน้าอีกครั้งครับ สำหรับเมฆความรู้ของชุมชนฯ และจะรอใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมนี้ครับ

                                พรสกล  ณ ศรีโต

                                31/10/2548