ความเห็น 4135

"เมฆความรู้ (Knowledge Cloud)" ในหน้าหลักของบล็อก คืออะไร?

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.จันทวรรณ

       ทำอย่างไรที่จะให้การจัดกลุ่มบันทึกในชุมชนฯต่างๆด้วยครับ  ในเมื่อเรามีการใช้คำหลักของชุมชน  น่าจะจัดกลุ่มของบันทึก(เมฆความรู้)ในหน้าแรกของชุมชนด้วยนะครับ เหมือนหน้าแรกของบล็อก  รบกวนความกรุณาอาจารย์ช่วยความเป็นไปได้ทางเทคนิคด้วยครับ     ขอขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยพิจารณาครับ

                        พรสกล ณ ศรีโต

                        30/10/2548