2. แผนการจัดการเรียนรู้...สังคมศึกษาฯ ม.4


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔  
รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (ส๓๑๑๐๑)  
สาระที่ ๒  : หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓ เรื่อง  สังคมและวัฒนธรรมไทย                          
หน่วยย่อยที่ ๑  เรื่อง กลุ่มสังคมไทย
เวลา  ๕  ชั่วโมง
โดย  นายไพฑูรย์  ศรีบุรินทร์  ตำแหน่ง ครู
…………………………………………………
 ๑.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       ช่วงชั้นที่  ๔  (ม.๔-๖)  ส ๒.๑ (๒)
       ๒.  วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะของสังคมมนุษย์  ในการจัดระเบียบแบบแผนปฏิบัติ   และความสำคัญของสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคม  เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างอย่างสันติสุข
 ๒.  สาระสำคัญ
        มนุษย์เราต้องอยู่ร่วมกันเป้นกลุ่มสังคม สังคมแต่ละกลุ่มมีการจัดระเบียบของตนเองและมีความแตกต่างกันไป แต่มีโครงสร้างที่สำคัญ  คือ  ระเบียบทางสังคมและสถาบันทางสังคม  ระเบียบทางสังคมนี้อาจเรียกว่า วัฒนธรรม  ซึ่งมีความสำคัญต่อมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์และมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ส่วนสถาบันทางสังคมเป็นแนวปฏิบัติที่มนุษย์ยึดถือ  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม สถาบันทางสังคมที่สำคัญ   ได้แก่  สถาบันครอบครัว  สถาบันเศรษฐกิจ  สถาบันศาสนา  สถาบันการเมืองการปกครอง  สถาบันการศึกษา และสถาบันนันทนาการ  แต่ละสถาบันมีระเบียบปฏิบัติแตกต่างกัน  และมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  ความแตกต่างของสถาบันดังกล่าว  อาจมีการเชื่อมโยงให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขด้วยคุณธรรมทางศาสนา
 ๓.  จุดประสงค์
       ๑.   บอกลักษณะและความสำคัญของสังคมมนุษย์ และเปรียบเทียบสังคม ชุมชน และรัฐได้
       ๒.  อธิบายความสำคัญของระเบียบสังคมและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและบทบาทได้
       ๓.  บอกความหมายและความสำคัญ   องค์ประกอบ  บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันสังคมได้
       ๔.  อธิบายความหมายและความสำคัญ  องค์ประกอบของวัฒนธรรมในสังคมได้
       ๕.  อธิบายความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยกตัวอย่างหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในแต่ละศาสนาได้
๔.  สาระการเรียนรู้
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มสังคมไทย
หมายเลขบันทึก: 309693เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2009 15:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 03:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท