KMI goes Global

         สคส. ร่วมกับ มสช. จัด KM Workshop ให้แก่ WHO SEARO ตามที่ได้เล่าแล้วในบันทึกเรื่อง KM ทฤษฎีใหม่ : ทฤษฎีลิงสามตัว (click) และผลจากกิจกรรมนี้อย่างหนึ่งคือ weblog สำหรับ ลปรร. ความรู้ด้านการจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพตามที่ได้แนะนำไว้แล้ว (click)

         สคส. เราจึงภูมิใจมากที่เราได้มีโอกาสนำเอาหลักการ  ประสบการณ์และเทคนิคด้านการจัดการความรู้มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกับ WHO SEARO,  ประเทศพม่า,  บังคลาเทศ,  อินเดียและอินโดนีเซีย   ถ้าบทบาทเล็ก ๆ นี้จะมีส่วนทำให้สุขภาพของคนในประเทศเหล่านี้ (และในโลก) ดีขึ้นจากเครื่องมือ KM   เราก็จะมีความสุขมาก

         เรายังหวังว่ากิจกรรม workshop เล็ก ๆ นี้จะส่งข่าวสารไปยัง WHO ใหญ่   โดยเฉพาะแผนก KMS ให้ได้รับรู้พลังของ Tacit Knowledge และวิธีนำพลังนี้ออกมา ลปรร. และใช้งาน   เพื่อใช้ความรู้ในการสร้างสุขภาพของคนทั่วโลก

         คุณแกบอย่าลืมบันทึกผลงานนี้เสนอ สสส. ด้วยนะครับ

                                    

      คุณออง ผู้พัฒนา บล็อก community.whosearo.int กำลังอธิบายเรื่อง บล็อก นี้

                                    

                                           รูปหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม

วิจารณ์  พานิช
 24 พ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)