เชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลละแมคัพ ครั้งที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 12กันยายน 2548

มีรุ่นที่ทำการแข่งขันดังนี้

1. รุ่นประชาชนทั่วไป ( open )

2. รุ่นภายในเขตอำเภอละแม

3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ชิงเงินรางวัล

1. รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 7,000 บาท

2. รุ่นภายในเขตอำเภอละแม

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท