เมื่อเรานึกถึงการอุทิศเวลาให้ราชการ แต่ละคนจะมีการอุทิศที่หลากหลายรูปแบบ

แต่ที่ได้พบเห็นบ่อยอีกแบบในคณะทันตแพทยศาสตร์ มข คือพบว่า หลายคนมาทำงานแต่เช้า

ประเภทที่ว่ามาถึงคณะฯจะพบคนประเภทนี้เป็นประจำ

มาถึงที่ทำงานก็ทำงานไปได้ตั้งมากมาย

หลายคนพบว่าเวลาช่วงเช้าเป็นเวลาที่สมองแจ่มใส ทำงานได้คล่อง

อ้อ ยังมีอีกแบบค่ะที่พบได้บ่อยๆในคณะฯคือ

ไม่ว่าคุณจะมีธุระ เวลาไหน โทรไป เค้าผู้นั้นจะมาช่วยคุณได้ทันที ไม่มีอิดออด เต็มใจที่จะบริการ

และเมื่อสังเกตุดู บุคคลเหล่านี้มักจะเป็นที่รักของทุกคน