ในการประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตรเดือนพฤษภาคม  2549 นี้ ทีมงานได้ให้เพื่อนๆ นักส่งเสริมการเกษตรของแต่ละสาย ได้จับประเด็นและบันทึกเรื่องเล่าจากเพื่อนๆ ด้วยกัน เป็นการฝึกให้เรียนรู้การสังเกต จับประเด็น แล้วเขียนบันทึกลงบนกระดาษฟาง เขียนกันสดๆ ข้างๆ หรือหลังห้องที่จัดสัมมนากันเลย

          เพื่อให้เกิดความมั่นใจ จะจัดให้มีคุณลิขิตหรือคุณบันทึกนี้สองคน จะได้ช่วยกันจับประเด็น หรือผลัดเปลี่ยนกันบันทึกไม่ให้เกิดความล้า  และบางแห่งก็จะมีการบันทึกพร้อมกันสองจุด เพื่อป้องกันการตกหล่นในประเด็นหรือเนื้อหาที่สำคัญๆ

  • คุณสายัณห์ ปิกวงค์ มือเก่าร่วมบันทึกด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างความมั่นใจให้คนใหม่ว่า ไม่ต้องกลัวหลุด เพราะยังมีตัวช่วยอยู่"

 

สายที่ 1 ที่ กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร

        สายที่ 1 นี้  คุณสุเชษฐ อินเจือจันทร์ และคุณสุบิน  แก้วเต็ม นักส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทำหน้าที่สังเกต จับประเด็นและบันทึก

  • คุณสุเชษฐ  อินเจือจันทร์

 

  • คุณสุบิน  แก้วเต็ม

                                         

 

สายที่ 2 ที่อำเภอปางศิลาทอง

        โดยคุณอารีรัตน์  ช่วงโพธิ์ นักส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี กับคุณวันวิสาข์  จากสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง

  

        คุณอารีรัตน์ และคุณวันวิสาข์                                       คุณอารีรัตน์

 

สรุปบทเรียน

          ในการกำหนดคนจับประเด็นและบันทึกนี้ ทีมกำหนดกันในระหว่างการเริ่มต้นการสัมมนาเลย ซึ่งก็เป็นการดีที่จะได้ฝึกในหลายๆ ด้าน  ในครั้งต่อไปอาจจะต้องลองกำหนดคนที่จะฝึกไว้ล่วงหน้าหลายๆ วัน เผื่อเพื่อนๆ จะได้เตรียมตัว ศึกษาเอกสารหรือดูตัวอย่าง-สอบถามจากเพื่อนๆ ด้วยกัน  อีกทั้งทีมงานเราจะได้หารายละเอียดที่เป็นเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ให้ศึกษาเพิ่มเติม เพราะการจะก้าวสู่การเป็นคุณอำนวยนั้น คงจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนกันบ่อยๆ ครับ ดั่งที่หลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่า "เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้บ่อย" จึงจะเกิดความชำนาญ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก