Thailand Perfect Man หมายถึง ....... ???

เปิดโทรทัศน์ดูในตอนดึก เห็นรายการหนึ่ง ชื่อรายการน่าสนใจ ดูแล้ว....... ก็เลยนึกถึง ความสมบูรณ์ของมนุษย์ วัดกันที่ไหน

Thailand Perfect Man หมายถึง ....... ???

         เปิดโทรทัศน์ดูในตอนดึก เห็นรายการหนึ่ง ชื่อรายการน่าสนใจ ดูแล้ว....... ก็เลยนึกถึง ความสมบูรณ์ของมนุษย์ วัดกันที่ไหน

        หากจะต้องให้นิยาม หรือคำจำกัดความ ของคำว่า Perfect Man หรือ แปลเป็นภาษาไทย ว่า ผู้ชายสมบูรณ์แบบ ในสังคมไทย คงจะหาคำจำกัดความได้ในหลายลักษณะ แต่วินาทีแรกของความคิดเมื่อได้ยินชื่อนี้ ก็คือ ชายไทยที่งดงามด้านกาย วาจา และใจ แต่ที่สำคัญที่สุด ของความสมบูรณ์ของมนุษย์ก็คือ เรื่อง จิตใจ

        ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทย ชายไทย(รวมถึงหญิงไทย ด้วย) ต่อสู้กับการรักษาชาติไทย และ อำนาจอธิปไตย อย่างกล้าหาญ สละแม้ชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย

         ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ต้องเริ่มจากจิตใจ อย่างน้อยที่สุด ต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักการให้ และ รู้จักเสียสละ

        สังคมทุกวันนี้ เดือดร้อนเพียงพอแล้วกับการไร้คุณธรรม จริยธรรม ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ถึงเวลาที่จะต้องกลับมาปลูกฝัง ความสมบูรณ์ของมนุษย์ด้วยการรักษาความดีงาม โดยเฉพาะความดีงามด้วยจิตใจ

        อย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำ จนคิดเลยเถิดไปว่า ชายไทยที่สมบูรณ์ ต้องงามที่รูปกาย สัดส่วนสวยงาม นำเสนอความงามของตนผ่านนิตยสาร หรือการเดินแบบได้เป็นอย่างดีมีเอกลักษณ์

        เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว ผู้ชายในสังคมไทย ที่จิตใจงดงาม แต่รูปกายไม่งาม เป็นเพียง ชายที่อัปลักษณ์(ทางหน้าตา) ที่ไม่อยู่ในฐานะของ ชายที่สมบูรณ์แบบ

      หรือว่า ช่างมันเถอะ รายการตอนดึก จะปลูกฝังค่านิยมแบบไหนก็ตามใจ เด็กๆนอนหมดแล้ว

      แล้วลองจินตนาการต่อนะว่า สังคมไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ในการจัดการสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวความเห็น (1)

archanwell
IP: xxx.9.102.9
เขียนเมื่อ 

ฉาบฉวยนิยมเป็นสินค้าที่ขายได้ง่ายค่ะ เหมือนขนมหวาน กินแล้วฟันผุ