Helicopter 2 ทิศทางที่ควร..ต้องเป็นไป

 หลายครั้ง หลายเพลาที่เปิดหน้าแรกของ GotoKnow เห็นความหลากหลายในชีวิต

 ต่างคน..ต่างคิด..ต่างลิขิต..ไม่ยึดติด

 เจตนา เพื่อให้ เล่า สู่กันฟัง หรือ เพื่อสร้างสังคมที่ เรียนรู้ร่วมกัน

 พัฒนา ตน ฅน งาน องค์กร สังคม ประเทศชาติ

 ทิศทาง..ไม่ผิด..ไม่ว่ากัน

 แล้ว..สักวัน...

 เมื่อไหร่..จะถึงวันนั้นนะ

JJ