โรงเรียน Glen Eden Intermediate School จัดการศึกษาโดยการจัดคาบหลักในตอนเช้าเช่นเรียน คณิตศาสตร์(mathematics) วิทยาศาสตร์(science) สังคมศึกษา(social study) ภาษาอังกฤษ(English)และกีฬา(Sport)ในภาคบ่ายจะจัดให้นักเรียนเรียนวิชาเลือกเช่น ศิลปะ(Art) ดนตรี (Music)

ดูทางเข้าโรงเรียนไม่ใหญ่แต่เข้าไปแล้วกว้างมาก

ครูใหญ่(principal)คนยืนกลางใจดีมาก

ผลงานศิลปะ(Art) และห้องเรียน(classroom)

สภาพตึก(building) สร้าง 2 ชั้นไม่ใหญ่มากนัก แต่ใช้ประโยชน์ทุกห้อง

สระว่ายน้ำ(swimming pool)ดูเด็กนักเรียนชอบมาก

ผู้เขียนตื่นเต้นมากที่พบนักเรียนไทยใน New Zealand เธอบอกว่าตามพ่อแม่มาทำธุรกิจ ทายสิคนไหนเอย