พี่อดุลย์ และพี่หน่อย แวะไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อต้น พ.ค.2549 ที่ผ่านมา ที่บ้านพัก ของ รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ บ้านสวยทีเดียวครับบรรยากาศพบปะสังสรรค์ที่ร้านไผ่สีทอง