GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ที่มาของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ

รู้จักคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกันแล้วหรือยัง????

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

Information หมายถึง การรวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data) จากที่ต่างๆมาผ่านกระบวนการเรียงลำดับ การคำนวณ การจัดกลุ่ม หรือสรุปผล เพื่อสร้างเป็นรายงานหรือจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอขององค์กรซึ่งจะเรียกข้อมูลดิบ หลังจากผ่านกระบวนการข้างต้น นี้ว่าเป็น สารสนเทศ

Technology หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง การใช้สิ่งของกระบวนการหรือวิธีการดำเนินงาน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในธรรมชาติ

ดังนั้นความหมายโดยรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology ที่มักเรียกกันว่า IT นั้น เน้นถึงการจัดการในกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์

อ้างอิง : http://www.bs.ac.th/in_ben/in3page1.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 30373
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)