GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันคือ ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล เมื่อนำข้อมูลไปประมวลผล ข้อมูลที่ได้จะเป็นสารสนเทศ

  ข้อมูล(data)หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  บุคคล สิ่งของ อาจได้จากการสัมภาษณ์ การฟัง การอ่าน การสังเกต ข้อมูลทุกอย่างจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบของ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษร ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นข้อมูลทั้งสิ้น เช่น ราคาสินค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล ตัวอย่างสารสนเทศ เช่น เกรดเฉลี่ยของนักเรียนชั้นม.4/3 

  ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันคือ ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล เมื่อนำข้อมูลไปประมวลผล ข้อมูลที่ได้จะเป็นสารสนเทศ 

 ตัวอย่างความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ

 • ข้อมูล:เด็กหญิงนิดได้คะแนนวิชาภาษาไทย 80คะแนน
 • สารสนเทศ:เมื่อนำคะแนนไปเทียบเด็กหญิงนิดได้เกรดวิชาภาษาไทย 4


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 30366
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

มีข้อมูลดี เข้าใจง่าย และมีตัวอย่างด้วย
 • นางสาววิไลพร อธิกพันธุ์ น้ำ 4/ทีต้า เลขที่ 26 จ้า
  IP: xxx.157.246.159
  เขียนเมื่อ 
           เนื้อหาน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาที่ชัดเจน บอกถึงจุดประสงค์ของสิ่งต่างๆ ว่าใครทำอะไรต้องการอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้ว่ามันคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไร ยังไงก็ขอให้ตั้งใจทำนะ เราจะเป็นกำลังใจให้เสมอ  รักเพื่อนทุกๆ คน

good