1. ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

ความแตกต่างและตัวอย่างของข้อมูลและสารสนเทศ

1. ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

ตอบ  ข้อมูล เป็นข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆหรือสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ตัวเลข

        หรือข้อความ  เป็นต้น ที่ยังไม่ผ่านการการประมวณผล  ขณะที่

        สารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวณผลแล้ว

        ตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศ

        ข้อมูล

          - มีนักเรียนจำนวน 500 คน

         - มีครูจำนวน 10 คน

        สารสนเทศ

        อัตรานักเรียนต่อครู = 500/10 = 50:1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัสนีมความเห็น (5)

warasamon
IP: xxx.210.216.131
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เรื่องเลยว่ะ

warasamon
IP: xxx.210.216.131
เขียนเมื่อ 

ทำรัยม่รุ่ บอกว่าขอตัวอย่างตกแต่งก็ม่หามาอารัยก็ม่รุ่ ม่ได้เรื่องเลย เอารูปคัยมาหั้ยเนี่ย

ม่เค่ามาแล้วเมลเนี้ย55555++++++++++

putsa
IP: xxx.24.28.50
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะ

ทำรัยม่รุ่ บอกว่าขอตัวอย่างตกแต่งก็ม่หามาอารัยก็ม่รุ่ ม่ได้เรื่องเลย เอารูปคัยมาหั้ยเนี่ย...
IP: xxx.77.133.107
เขียนเมื่อ 

กขคง
IP: xxx.68.6.56
เขียนเมื่อ 

งงมากกก ไม่เข้าใจเลยย