ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ

มาดูกันว่าข้อมูลต่างจากสารสนเทศอย่างไร
 ข้อมูล  หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น  บุคคล   สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำครบ
ถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

     
ตัวอย่าง
  • ข้อมูล  ที่เป็นตัวเลข  เช่น จำนวนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม มี 3853 คน
  • ข้อมูล  ที่ไม่เป็นตัวเลข เช่น จากการสังเกตพบว่านักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมส่วนใหญ่มาโรงเรียนสาย

 สารสนเทศ  หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการนำข้อมูลดิบมาประมวลผลแล้วมีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจ

เช่น  การคำนวณ   การเรียงลำดับ

      ตัวอย่าง

  • นักเรียนชายมีอัตราส่วนต่อนักเรียนหญิง  350/700=1: 2

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเเละสารสนเทศ

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว อาจเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ต่างๆ

ส่วนสารสนเทศคือการนำข้อมูลมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้ อมูลที่ละเอียดชัดเจนกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พีรัสม์ ราชจันทร์ความเห็น (15)

thank you
IP: xxx.174.135.201
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะเลย

toon
IP: xxx.42.71.91
เขียนเมื่อ 

ขอบคุน

น.ร. ส.ย.
IP: xxx.146.88.196
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนเรียนอยู่เปิดเจอไม่ต้องคิดเลย555

555
IP: xxx.41.167.248
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

666
IP: xxx.41.167.248
เขียนเมื่อ 

ข อ บ คุ ณ ค ร้ า บ บ บ บ บ บ

วารี
IP: xxx.172.169.71
เขียนเมื่อ 

นักเรียนดี

นารี
IP: xxx.172.169.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่บอก รักนะจุ๊บๆ

นู๋เมย์
IP: xxx.27.10.25
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงหลายๆเด้อ --------------------------ช่วยด้ายเยอะเลยคร้า งิงิ

แทน
IP: xxx.154.94.10
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนมากครับได้ความรู้มาก้ลย

กวาง
IP: xxx.154.94.10
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนค๊ระได้ความรู้เยอะมากจร๊ะ

น.ร.ศรัทธา
IP: xxx.154.94.10
เขียนเมื่อ 

เป็นสิงที่ดีมากเลยได้ความรู้มั่ก ๆ

sage
IP: xxx.146.88.196
เขียนเมื่อ 

thank

ทิรกดีเทป
IP: xxx.146.88.195
เขียนเมื่อ 

ดีงับ

Praew
IP: xxx.164.132.205
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาน้อย

จากเด็ก Nakonsawan

วิรินทร์
IP: xxx.52.201.62
เขียนเมื่อ 

เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะ