ข้อมูล  & สารสนเทศ

ข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมุลดิบ  อาจจะได้มาจากการสังเกตหรือการสัมภาษณ์  เช่น ตัวเลข  ตัวอักษร  รูปภาพ  เสียง ฯลฯ

สารสนเทศ (Information)  หมายถึง ข้อมูลที่นำมาประมวลผลหรือรวบรวม ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น การสำรวจอาชีพของคนในชุมชน  แล้วนำมาแสดงเป็นตารางความถี่  ซึ่งจะออกมาในรูปของตัวเลข  สารสนเทศที่ได้มาก็จะเป็นประโยชน์ว่าอาชีพใดเป็นที่นิยมของคนในชุมชน

** ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ คือ ข้อมูลเป็นข้อมูลดิบ ที่ยังไม่ได้รับการประมวลผล แต่สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย

ถ้าเพื่อนๆ คนไหนต้องการศึกษาเพิ่มเติมลองเข้าไปดูในเวบข้างล่างนี้น่ะค่ะ

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20intro2.htm  [เข้าไปดูกันนะจะได้เก่งๆงัย]