<<--# ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร#-- >>

ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

 ข้อมูล (Data):   คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆอาจเป็นตัวเลข ข้อความ เสียง รูปภาพ การรวบรวมข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติคือมีความถูกต้องแม่นยำ  มีความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ทันที จะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว

 สารสนเทศ (Information) :คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

*** ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ*** คือ ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้กลั่นกรองหรือผ่านการประมวลผล  ส่วนสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจได้

 

ตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล

จำนวนครูในโรงเรียน 10 คน

นักเรียนในดรงเรียน  500 คน

สารสนเทศ

อัตราครูต่อนักเรียน=500/10 =50:1

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อลิษาความเห็น (8)

กู
IP: xxx.7.229.10
เขียนเมื่อ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฟฟหก
IP: xxx.7.229.13
เขียนเมื่อ 

ความสัมพันธ์ไม่มีหรอวะ

นายโกลก
IP: xxx.7.229.13
เขียนเมื่อ 

ความสัมพันธ์ไม่เห็นจะมีเลยวะสาดเอย ....จาก..เอโว๊ย..ม.ป.ศ

เขียนเมื่อ 

TNX

ฟัก
IP: xxx.128.174.51
เขียนเมื่อ 

แจ่มใหม

คนสวย
IP: xxx.7.241.227
เขียนเมื่อ 

ก็เฉยๆอ่ะ

IP: xxx.147.103.146
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีว่ะ

น้องๆจากเด็กสระบุรี
IP: xxx.26.29.252
เขียนเมื่อ 

เก่งมากๆค่ะ   เยี่ยมไปเลย