ข้อมูล สารสนเทศ

ข้อมูล"ข้อเท็จจริง" สารสนเทศ"ข้อมูลที่ประมวลแล้ว"

       ข้อมูลคือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ โดยเป็นข้อมูลดิบที่มีการเก็บรวบรวมเอาไว้และ สามารถเรียกมาใช้ภายหลังได้ ข้อมูลจึงต้องถูกต้องและแม่นยำ 

      สารสนเทศคือ สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลมาประมวลผล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการหรือข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ในรูปที่ใช้ได้

ตาราง แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การประมวลผล และสารสนเทศ

ข้อมูล

การประมวลผล

สารสนเทศ

เกรดแต่ละวิชา

เกรด x หน่วยกิต / หน่วยกิตรวม

เกรดเฉลี่ยสะสม

การเลือกตั้ง ส.ส. โดยราษฎรกากบาทลงบัตรเลือกตั้ง

กำนับจำนวนคะแนนในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

คะแนนเสียงที่ผู้สมัคร

แต่ละคนได้รับ

   ข้อมูลและสารสนเทศจึงแตกต่างกันที่ ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ยังดิบๆอยู่ยังไม่ได้มีการประมวล เช่น ยังไม่ได้เรียงลำดับ เปรียบเทียบ เป็นต้น ส่วนสารสนเทศเป็นข้อมูลที่นำมาประมวลผลแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดุษฎีความเห็น (1)

บีบ๊ะ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอให้ได้คะแนนเยอะๆนะ