... เทคโนโลยีคืออะไร ...

         เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาความรู้ต่างๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา เช่น การเรียนรู้วิธีการแยกสกัดเอาสารซิลิกอนจากทรายตามชายหาดที่หลายๆคนมองข้าม เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนำ นำมาผลิตทรานซิสเตอร์และไอซี

 

                  ที่มา : http://www.school.net.th/library/snet1/network/it/index.html#sect2