วันนี้พี่อื้อ เดินมาตามจากที่นัดกันไว้เมื่อต้นเดือนว่า ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทีม พัฒนาระบบบริการพยาบาลในผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร ดิฉันก็รีบเตรียมเอกสารที่มีอยู่เพื่อนำเรื่องเล่าในแนวคิดการจัดการความรู้ (KM) ไปเผยแพร่และสานต่อ คาดว่าการทำงานครั้งนี้น่าจะเดินต่อได้ เพราะหัวใจคนทำงาน(พยาบาลหลายๆ คน) ตอนนี้มี"ใจ"อย่างมากที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานของตนเอง

       งานที่เราอยากให้เกิด คือ เราต้องการเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นทั้งในแง่หลักการบริหารการพยาบาล(Administrator Nurse) และหลักการทางการพยาบาล (Nursing) มาบูรณาการผสมผสานเดินเรื่องงานไปพร้อมกันทั้งสองสาขา โดยนำแนวคิดหลักการบริหารการพยาบาลเป็นหัวหลักเดินเรื่อง และสร้าง sub-project ย่อยที่เป็นการพัฒนางานทางด้านการพยาบาลร่วมพัฒนาไปด้วย สิ่งสำคัญที่เรานำมาใช้ในการขับเคลื่อน คือ กระบวนการ R2R มาเป็นเครื่องมือ (Tools) เดินเรื่องในครั้งนี้...

       ผลการประชุมร่วมกับผู้บริหารทางการพยาบาล พี่ๆ ทุกคนต่างให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนางานอย่างแท้จริงในองค์กรพยาบาล กลุ่มการพยาบาล รพ.ยโสธร ซึ่งการเดินเรื่องนี้ทางทีมเราได้ทาบทามไปที่คุณ"ชายขอบ"...คุณอำนวย แห่งยุค และนักพัฒนาระบบสาธารณสุข..มาช่วยนำให้พาทีมขับเคลื่อนไปตามแนว R2R และการจัดการความรู้ภายในองค์กร..