ลูกสาว 2 คน ของพี่อดุลย์ ตามมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด มมส.ด้วย