ข้อมูล สารสนเทศ

ข้อมูลกับสารสนเทศกับข้อมูลนั้นแตกต่างกันที่ว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ได้รับการประมวลผล

1.ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

ตอบ ข้อมูลและสารสนเทศ มีความแตกต่างกันที่ว่า ข้อมูล คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทีได้มาจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นเสียง เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอื่นๆ ก็ตาม แต่สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลในรูปแบบต่างๆมาแล้ว เพื่อให้ข้อมูลนั้นออกมาในรูปแบบที่สามารถพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ฉะนั้นข้อมูลกับสารสนเทศกับข้อมูลนั้นแตกต่างกันที่ว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ได้รับการประมวลผล ยกตัวอย่างเช่น การสำรวจความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ซึ่งจะต้องเอาผลการประเมินมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า ความพึงพอในการกิจกรรมมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะออกมาในรูปของตัวเลขนั้นถือว่าเป็นสารสนเทศแล้ว สารสนเทศที่ได้จากการประเมินนั้นจะเป็นประโยชน์ว่าในการทำกิจกรรมต่อไปควรปรับปรุงตรงไหนบ้าง

จากการตอบคำถามนี้ ข้าพเจ้าได้แนวคิดมาจาก

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปวงสรรค์ความเห็น (1)

◄Veraphat Suwantada 4(โอ)►
IP: xxx.157.244.45
เขียนเมื่อ 
พยายามทำต่อไปนะ เอาใจช่วย

ขณะนี้เวลา